Bezpłatne szkolenia komputerowe i językowe zakończone certyfikacją

Firma VIVID CONSULTING Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Kompetencje kluczowe – kluczem do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.
 

Projekt jest skierowany do osób w wieku aktywności zawodowej 18 lat i więcej (300 osób, w tym 180 kobiet i 120 mężczyzn), które uczą się, pracują lub zamieszkują obszar województwa pomorskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w tym:
-osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym włącznie)- 96 osób
-osoby 25 lat i więcej- 240 osób
-osoby 50 lat i więcej- 84 osoby
-osoby pozostające bez zatrudnienia tj. os. bierne zawodowo i bezrobotne- 150 osób
-pracownicy sektora mikro/małych/ średnich przedsiębiorstw z w województwa pomorskiego oraz podmiotów ekonomii społecznej/ przedsiębiorstw społecznych- 150 osób
 

W ramach projektu oferujemy szkolenia z języka angielskiego, języka niemieckiego oraz szkolenie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), którego celem jest wsparcie osób wykazujących największą lukę kompetencyjną w tej dziedzinie.
Wszyscy uczestnicy szkoleń będą mieli możliwość bezpłatnego podejścia do egzaminu zgodnego z ESOKJ oraz uzyskania certyfikacji, ponadto uczestnicy szkoleń TIK będą mieli możliwość podejścia do egzaminu odpowiadającego standardom ram kompetencji informatycznych i informacyjnych. Organizator projektu gwarantuje między innymi: wykwalifikowanych trenerów, materiały szkoleniowe, poczęstunek
 

Szczegóły są dostępne na stronie internetowej projektu: http://vc.edu.pl/kompetencje-kluczowe-kluczem-do-sukcesu/
Kontakt: kompetencjekluczowe(at)vc.edu.pl lub 699-670-282
Serdecznie zapraszamy!

  • TAGI:

Zdjęcia (1)

0,00