KSIĘGOWOŚĆ Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC - BEZPŁATNE SZKOLENIE ZAWODOWE

Serdecznie zapraszamy osoby bierne zawodowo w wieku 15-29, zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego do udziału w BEZPŁATNYM projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest:

 • Wiek do 29 r.ż.,
 • Zamieszkanie na terenie województwa pomorskiego,
 • Brak rejestracji w urzędzie pracy,
 • Nieuczestniczenie w kształceniu (w trybie stacjonarnym),
 • Nieuczestniczenie w szkoleniu.

Osobom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

 • Kompleksowe BEZPŁATNE CERTYFIKOWANE SZKOLENIE ZAWODOWE  z zakresu KSIĘGOWOŚCI Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC (160 godz.)
 • Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym/psychologiem,
 • Warsztaty z doradcą zawodowym,
 • Stypendium szkoleniowe,
 • Zwrot kosztów dojazdu,
 • Catering podczas warsztatów i szkolenia
 • Opiekę nad osobami zależnymi.

Dla najbardziej zaangażowanych uczestników przewidujemy dobrze płatny staż zawodowy, który zwiększy szansę na szybsze znalezienie zatrudnienia!!!

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt w godz. od 8.00 do 16.00 pod nr tel. 665-440-500 lub 727 440 800.  

 • TAGI:

Zdjęcia (1)


ul. Bora Komorowskiego 3a/2 80-385 Gdańsk