×

Unijna dotacja na biznes!!!

 

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej !!!

- dotacje w wysokości max. 25 tys. zł

- dodatkowo od 6-12 mies. prowadzenia działalności  wypłata wsparcia pomostowego w wys. 2000 zł

   miesięcznie

 

Kryterium 1: (należy spełnić jedno z poniższych)

- os. bezrobotna, która została zwolniona z winy pracodawcy (max 6 miesięcy wstecz)

- os. bezrobotna, która utraciła pracę w skutek wygaśnięcia umowy (max 6 miesięcy wstecz)

- osoba zatrudniona pozostająca w okresie wypowiedzenia z winy pracodawcy

 

Kryterium 2: (należy spełnić jedno z poniższych )

- os. poniżej 30 lat

- os. powyżej 50 lat

- os. o niskich kwalifikacjach ( wykształcenie najwyżej średnie lub techniczne )

- os. z niepełnosprawnością

- kobiety

 

Kryterium 3:

- miejce zamieszkania w jednym z powiatów: bytowski, kartuski, kościerski, kwidzyński, pucki, wejherowski, nowodworski, Gdynia, Sopot.

 

Łącznie należy spełniać po jednym z każdego z kryteriów.

 

Zgłoszenie tytułem : Dotacja

należy kierować drogą mailową na adres:  outplacement@sgs.com

w treści prosimy podać:

- imię i nazwisko

- nr telefonu

- które kryteria dostępu są spełnione

 

„Outplacement – szansa na zmiany” nr RPPM.05.06.00-22-0028/17

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

SGS Polska Sp. z o.o.

Biuro Projektu

Legionów 112/5E

81-472 Gdynia

 

Mobile:+ 48 603 203 615

e-mail: outplacement@sgs.com

https://sgsafl.pl/outplacement-szansa-na-zmiany

Zdjęcia (1)

25 000,00

Legonów 112E/5