Kadry i płace - staż, praca, szkolenie

Zapraszamy wszystkie chętne osoby w wieku 15-29 lat, bierne zawodowo (bez zatrudnienia i niezarejestrowane w Urzędzie Pracy), zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu Kadry i Płace współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagania:

- Wiek: 15-29 lat

- Zamieszkanie na terenie województwa pomorskiego

- Wykształcenie minimum gimnazjalne

- Brak zatrudnienia

- Brak rejestracji w Urzędzie Pracy

- Nieuczestniczenie w kształceniu (w trybie stacjonarnym)

- Nieuczestniczenie w szkoleniu

 

 

Oferujemy:

- Zwrot kosztów dojazdu

- Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem

- Stypendium szkoleniowe i stażowe

- Staż zawodowy

- Szkolenie komputerowe ECDL

- Catering

 - Zajęcia aktywizacyjno-sportowe

- Docelowo możliwość zatrudnienia

 

Prosimy o wysyłanie CV na adres: rekrutacja@impuls.org.pl.  

 


<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

  • TAGI:

Zdjęcia (1)


ul. Gen. Bora – Komorowskiego 3a/2