Lektor języka angielskiego i niemieckiego

Biuro Bezpłatnych Szkoleń Językowych poszukuje lektora języka angielskiego na poziomy A1, A2- 180 godzin i lektorajęzyka niemieckiego na poziomie A1

Miejsce pracy- Sopot

Istniej możliwość prowadzenia kilku grup. Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne, którre pomaga wybrać lektor. Kurs zakończony jest egzaminem i certyfikatem potwierdzajacym nabyte umiejętności.

Zainteresownych lektorów prosimy o przesłąnie CV na adres j.glazewska@biuroprojetu.eu


Sopot