Gdy lekarz nie wypisze recepty...

  • 2.07.2012, 08:15
  • Opr. (Pegas)
Gdy lekarz nie wypisze recepty...
Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska informuje wszystkich pacjentów oraz świadczeniodawców o działaniach, które zostaną podjęte przez rzecznika w sytuacji, gdy z dniem 1 lipca rozpocznie się protest planowany przez lekarski samorząd zawodowy oraz lekarskie organizacje związkowe.

Będzie on polegał na wystawianiu przez lekarzy pełnopłatnych recept w sytuacji, kiedy pacjentom przysługują recepty na leki refundowane.

Pacjent ma prawo do zniżek

Rzecznik przypomina, że każdy ubezpieczony pacjent korzystający ze świadczeń zdrowotnych w placówce medycznej posiadającej kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie refundowanych świadczeń zdrowotnych, ma prawo do otrzymania recepty z przysługującą mu w danym przypadku zniżką, a obowiązkiem lekarza jest taką receptę wypisać. Każde inne zachowanie lekarza będzie podstawą do podejmowania przez Rzecznika Praw Pacjenta konkretnych działań w ramach przysługujących kompetencji ustawowych.

- Każdy pacjent, który znajdzie się w sytuacji wyżej opisanej powinien jak najszybciej zgłosić się do dyrektora danej placówki medycznej o wystawienie recepty z należną refundacją - radzi Krystyna Barbara Kozłowska. - Jeśli nie okaże się to skuteczne, należy niezwłocznie skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta za pośrednictwem ogólnopolskiej bezpłatnej infolinii 800-190-590 (nr dla tel. komórkowych i stacjonarnych) czynnej pn. – pt. w godz. 9.00 – 21.00. Prosimy, aby pacjenci zarówno w zgłoszeniach telefonicznych, jak i pisemnych, przekazywali niezbędne dane tzn.: swoje imię i nazwisko, adres, nr tel. kontaktowy, adres placówki, w której została wystawiona recepta, datę zdarzenia, nazwę leku, adres apteki jeśli recepta została już zrealizowana. Jeśli jednak pacjent będzie chciał zachować anonimowość, zostanie to uszanowane i nie wykluczy podejmowania działań przez rzecznika. Szczegółowa instrukcja dla pacjenta znajduje się w specjalnym banerze na głównej stronie internetowej Biura.

Jeśli pacjent chce być stroną postępowania prowadzonego przez rzecznika tj. czynnie w nim uczestniczyć, powinien również przesłać do Biura podpisany wniosek w formie pisemnej (pocztą/faksem/elektronicznie - ePUAP).

Od 50 do 500 tys. kary

Rzecznik Praw Pacjenta, w zależności od uzyskanych informacji, będzie wszczynał postępowania wyjaśniające w sprawach indywidualnych z urzędu bądź na wniosek strony, a gdy sygnały od pacjentów dotyczyłyby jednego świadczeniodawcy, rzecznik może wydać postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. Jeżeli świadczeniodawcy nie przekażą w określonym terminie informacji, o które wnioskuje rzecznik, na świadczeniodawcę może być nałożona kara pieniężna do 50 tys. zł. Natomiast jeśli świadczeniodawca nie odstąpi od bezprawnych praktyk pomimo wydania przez rzecznika decyzji o uznaniu działań za naruszające zbiorowe prawa pacjentów, może na niego zostać nałożona kara pieniężna do wysokości 500 tys. zł. W sytuacji jeśli powzięta wiadomość przez rzecznika będzie wskazywała jednocześnie na domniemaną możliwość popełnienia przez świadczeniodawcę przestępstwa, rzecznik zgłosi ten fakt do prokuratury. Informacje o wystąpieniach do świadczeniodawców, jak i prokuratury na bieżąco będą przekazywane Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Niezależnie od tego, pacjent może również samodzielnie skontaktować się z Wydziałem Spraw Świadczeniobiorców właściwego wojewódzkiego oddziału NFZ. Lekarz, który nie wypisałby recepty na lek refundowany pacjentowi ubezpieczonemu, nie wywiązałby się tym samym z kontraktu zawartego przez świadczeniodawcę z NFZ, za co również przewidziane są sankcje, m. in. kara finansowa do 2 proc. wartości kontraktu. Decyzja o kierunku podejmowanych działań należy do każdego pacjenta.

Sprawa może znaleźć się w sądzie cywilnym

Jeśli lekarze odmawiają ubezpieczonym pacjentom wypisania recepty na przysługujący im lek refundowany, pacjent może dochodzić przed sądem cywilnym naprawienia szkody na podstawie art. 415 kodeksu cywilnego. Szkodą może być konieczność zapłacenia przez pacjenta pełnej ceny leku lub też brak możliwości uzyskania od lekarza wypisania recepty na lek refundowany. Jeśli dodatkowo pogorszy się stan zdrowia pacjenta, można dochodzić roszczeń z art. 444 kc za wywołanie rozstroju zdrowia.


Opr. (Pegas)
Podziel się:
Oceń:
 

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe