Potrzeba kształtowania przedsiębiorczych postaw młodzieży

  • 2.11.2017, 08:00
  • Antoni Szymański / Senator RP
Potrzeba kształtowania przedsiębiorczych postaw młodzieży
Pod auspicjami Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych we współpracy z coworkingiem O4 i Olivia Business Centre, Bałtyckim Instytutem Spraw Europejskich i Regionalnych oraz Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej tworzy się w Gdańsku platforma współpracy na rzecz przedsiębiorczości społecznej młodzieży http://ekonomiaplus.pomorze.pl

Temu tematowi poświęcone zostało sympozjum w Gdańsku w dniu 27-10-2017r.

Ogłoszenie lokalne Pomorze
Ogłoszenie lokalne Pomorze
Ogłoszenie lokalne Pomorze

Jego podjęcie wynika z przekonania, że praca łączy ludzi, jest siłą budowania wspólnoty, stanowi nieodzowny składnik życia społecznego i konstruktywny czynnik ładu społecznego. Praca jest elementarnym budulcem osobowości. Te wartości młodzież zdobywa w domu, w szkole i w relacjach społecznych. Dlatego praktykowanie różnorodnych form pracy i przedsiębiorczości młodzieży jest jednym z ważnych wyzwań i obowiązków rodziców, nauczycieli i samorządów terytorialnych.

Rosnący dobrobyt i konsumpcjonizm sprzyjają hedonistycznym wzorcom w wychowaniu. Tymczasem praca dla dobra wspólnego powinna znajdować się na piedestale wartości wychowawczych, bo najpełniej służy dobrostanowi społeczeństwa i długofalowemu rozwojowi. Wyzwaniem dla polskich szkół jest upowszechnienie nowego modelu przedsiębiorczości społecznej. 

Jako bardzo ważne podczas sympozjum uznano:

1.  Uruchomienie platformy współpracy na rzecz przedsiębiorczości obejmującej                      przedstawicieli władz lokalnych, dyrektorów szkół, nauczycieli przedsiębiorczości, rad                         rodziców i samorządów szkolnych.

2. Stworzenie diagnozy i ram prawnych, instytucjonalnych i ekonomicznych dla             odrodzenia sklepików szkolnych i innej aktywności młodzieży w pracy zarobkowej.

3. Opracowanie we współpracy z nauczycielami i młodzieżą licealną efektywnego             modelu edukacji i coachingu na rzecz tworzenia spółdzielni uczniowskich.

4. Uruchomienie grantów miejskich wspierających tworzenie spółdzielni   uczniowskich, biur pracy i pomocy dla osób starszych, przez młodzież w ramach    wolontariatu i odpłatnych usług.

Z dużą nadzieją patrzę na gdańską oddolną inicjatywę, która może mieć realny wpływ na wzmocnienie wychowania do przedsiębiorczości.

Antoni Szymański / Senator RP
Podziel się:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe