Piątek, 12 sierpnia 2022 07:47
WAŻNE!
Reklama
Reklama
Reklama

Zaprezentowano projekt budżetu woj. pomorskiego z dochodami na poziomie ponad 1,1 mld. zł

Na wczorajszej (29.11) XXXVIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego marszałek Mieczysław Struk przedstawił radnym projekt budżetu województwa pomorskiego. Teraz projektem budżetu zajmą się komisje Sejmiku Województwa Pomorskiego. Głosowanie nad przyjęciem budżetu 2022 odbędzie się na kolejnej sesji sejmiku, która odbędzie się w grudniu.
  • Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Zaprezentowano projekt budżetu woj. pomorskiego z dochodami na poziomie ponad 1,1 mld. zł
Autor: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Dochody budżetu

W planie finansowym województwa przewidywane dochody wyniosą 1 126 479 308 zł. Warto pamiętać, że dochody zależą głównie od czynników zewnętrznych. Chodzi tu m.in. o regulacje prawne czy stan gospodarki narodowej. Największe wpływy do budżetu województwa, bo nawet ok. 60 proc., pochodzą z udziału w podatkach PIT i CIT. W 2022 r. te dochody oszacowano na 728 924 450 zł. Do dochodów własnych budżetu należą także te uzyskane ze sprzedaży majątku województwa, a także z tytułu np. opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu czy opłat recyklingowych, które w przypadku województwa pomorskiego wyniosą łącznie 39 947 686 zł. Budżet zasili także subwencja ogólna z budżetu państwa. Wyniesie ona 128 368 841 zł. W tej kwocie zawierają się trzy subwencje: oświatowa, regionalna i wyrównawcza. Ostatnim źródłem dochodów będą dotacje celowe, uzyskiwane m.in. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej czy zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wyniosą one 173 711 127 zł.

Wydatki

Po analizie zgłoszonych potrzeb, jak i możliwości dochodowych wydatki regionu na 2022 r. przewidziano na kwotę 1 253 131 475 zł. Bieżące wydatki to 921 813 519 zł. a majątkowe 331 317 956 zł. Największą pozycję w wydatkach bieżących stanowią wydatki na transport, kulturę i środki dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. Łącznie będzie to kwota 406 928 613 zł. Z kolei 385 503 454 zł, to wydatki jednostek budżetowych, takie jak np. wynagrodzenia ich pracowników. Z kolei w wydatkach majątkowych największą pulę, bo 91 989 824 zł stanowić będą kwoty na programy finansowane ze środków europejskich i innych źródeł zagranicznych. Dodatkowo w latach 2022-2023 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 2 644 000 zł, które przeznaczone będą na gwarancję dla Europejskiego Banku inwestycyjnego w związku z realizacją przez spółkę Innobaltica projektu BIT. Te wszystkie założenia dochodowe i wydatkowe skutkować będą deficytem budżetowym w wysokości 26 470 000 zł.

Głosowanie na sesji w grudniu

Teraz projektem budżetu zajmą się komisje Sejmiku Województwa Pomorskiego. Głosowanie nad przyjęciem budżetu 2022 odbędzie się na kolejnej sesji sejmiku, tj. w grudniu.

Szczegółowy projekt budżetu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego.


Oceń

Napisz komentarz
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu portalpomorza.pl z siedzibą w Tczewie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Komentarze
Reklama
Reklama