czwartek, 29 września 2022 13:25
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Niemcy winne Polsce odszkodowanie w wysokości 6,2 biliona złotych za straty wojenne!

Prawie sześć milionów ofiar, ogrom krzywd, okrucieństw, zbrodni. Ponad 6 bilionów złotych strat, które dotknęły Polskę i Polaków. Po kilku latach ciężkiej pracy w oszacowaniu szkód wyrządzonych naszej Ojczyźnie, w 83. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, polscy parlamentarzyści pod przewodnictwem posła Arkadiusza Mularczyka przekazali opinii publicznej w Polsce i na całym świecie całościowy od lat raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej.
  • Źródło: Sejm RP
Niemcy winne Polsce odszkodowanie w wysokości 6,2 biliona złotych za straty wojenne!

Jak powiedział w czasie prezentacji raportu poseł Arkadiusz Mularczyk - "Myślę, że to jest historyczny dzień, dlatego że po niemal 80 latach od zakończenia II wojny światowej cały czas Polacy nie wiedzieli, nie mieli świadomości, jak wielkie straty demograficzne i materialne poniosła Rzeczpospolita na skutek II wojny światowej".

Raport o stratach wojennych poniżej do pobrania. Pobierz i zapoznaj się!

Raport został przygotowany przez Parlamentarny Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II wojny światowej. Nad raportem pracowało ok. 30 naukowców - historyków, ekonomistów, rzeczoznawców majątkowych - oraz 10 recenzentów.

Obecnie otwartą sprawą jest kiedy Niemcy spłacą Polsce należne odszkodowanie wg raportu w wysokości 6 220 609 000 000 złotych / co daje 1 532 170 000 000 USD

 

RAPORT. PREZENTACJA 

 

Raport. TOM I

Raport. TOM II

Raport. TOM III

 


 


Oceń

Reklama
Reklama