Edzio Wykopy ziemne i uzbrajanie terenu

Sumin 83-200
Sumin 28