U Andrzeja Restauracja rybna

Rowy 76-212
Plażowa
U Andrzeja Restauracja rybna