Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Gdańsk 80-298
Budowlanych 31
Cele statutowe Agencji obejmują działania służące racjonalizacji przetwarzania, przesyłania i wykorzystania energii oraz promocję odnawialnych źródeł energii. Kontakt: [email protected]