Dominik

Rumia 84-230
Generała Henryka Dąbrowskiego 115