Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Subkowy 83-120
Wybickiego 19 a
Swoimi działaniami pracownicy obejmują teren gminy Subkowy.Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej , zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Kontakt: [email protected]