Gdańska Szkoła Wyższa

Nowy Dwór Gdański 82-100
ul. Warszawska 54

studia licencjackie: pedagogika, administracja, bezpieczeństwo publiczne, polityka społeczna i ludnościowa,
studia inżynierskie: zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria ochrony środowiska, bezpieczeństwo i higiena pracy, logistyka i zarządzanie transportem, inżynieria budownictwa,
wzornictwo przemysłowe
studia magisterskie: administracja, zarządzanie
studia podyplomowe:  bezpieczeństwo i higiena pracy, zarządzanie w administracji publicznej, terapia pedagogiczna