DOG Desinger Outlet Gdańsk
DOG Desinger Outlet Gdańsk
DOG Desinger Outlet Gdańsk

Gdańska Szkoła Wyższa

Tczew 83-110
ul. Parkowa 1

studia licencjackie: pedagogika, administracja, bezpieczeństwo publiczne, polityka społeczna i ludnościowa,
studia inżynierskie: zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria ochrony środowiska, bezpieczeństwo i higiena pracy, logistyka i zarządzanie transportem, inżynieria budownictwa,
wzornictwo przemysłowe
studia magisterskie: administracja, zarządzanie
studia podyplomowe:  bezpieczeństwo i higiena pracy, zarządzanie w administracji publicznej, terapia pedagogiczna

Gdańska Szkoła Wyższa