Wydział Zamiejscowy w Słupsku

Słupsk 76- 200
ul. Koszalińska 9

studia licencjackie: administracja, socjologia administracji, finanse i rachunkowość, bezpieczeństwo publiczne, polityka społeczna i ludnościowa,
studia inżynierskie: zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria ochrony środowiska, bezpieczeństwo i higiena pracy, logistyka i zarządzanie transportem, inżynieria budownictwa,
wzornictwo przemysłowe
studia podyplomowe:  bezpieczeństwo i higiena pracy, zarządzanie w administracji publicznej, terapia pedagogiczna