TEB EDUKACJA szkoły policealne, szkoły medyczne, technikum dla młodzieży, Liceum dla Dorosłych

Gdynia 81-366
ul. Armii Krajowej 30

TEB Edukacja sp. z o.o. realizuje swoją misję jako podmiot oferujący kształcenie na poziomie szkolnictwa policealnego i średniego oraz profesjonalnych szkoleń.

Szkoły policealne TEB Edukacja działają w 47 miastach. W ofercie znajdują się kierunki stomatologiczne, medyczne, kosmetyczne, administracyjne i informatyczne. Nauka trwa od 1 do 2,5 roku. Proponujemy w swojej ofercie kierunki z uprawnieniami szkół publicznych, czyli takie, na których można zdobyć państwowy dyplom technika oraz kierunki roczne, po których otrzymuje się dyplom ukończenia szkoły policealnej.

Zdjęcia (5)