TEB EDUKACJA szkoły policealne, szkoły medyczne, technikum dla młodzieży, Liceum dla Dorosłych

Gdynia 81-366
ul. Armii Krajowej 30

TEB Edukacja sp. z o.o. realizuje swoją misję jako podmiot oferujący kształcenie na poziomie szkolnictwa policealnego i średniego oraz profesjonalnych szkoleń.

Szkoły policealne TEB Edukacja działają w 47 miastach. W ofercie znajdują się kierunki stomatologiczne, medyczne, kosmetyczne, administracyjne i informatyczne. Nauka trwa od 1 do 2,5 roku. Proponujemy w swojej ofercie kierunki z uprawnieniami szkół publicznych, czyli takie, na których można zdobyć państwowy dyplom technika oraz kierunki roczne, po których otrzymuje się dyplom ukończenia szkoły policealnej.

Zdjęcia (5)

TEB EDUKACJA szkoły policealne, szkoły medyczne, technikum dla młodzieży, Liceum dla Dorosłych