TEB Edukacja szkoły policealne, szkoły medyczne, technikum dla młodzieży, Liceum dla Dorosłych

Gdańsk 80-890
ul. Heweliusza 11

TEB Edukacja sp. z o.o. realizuje swoją misję jako podmiot oferujący kształcenie na poziomie szkolnictwa policealnego oraz profesjonalnych szkoleń.

Szkoły policealne TEB Edukacja działają w 47 miastach. W ofercie znajdują się kierunki stomatologiczne, medyczne, kosmetyczne, administracyjne i informatyczne. Nauka trwa od 1 do 2,5 roku. Proponujemy w swojej ofercie kierunki z uprawnieniami szkół publicznych, czyli takie, na których można zdobyć państwowy dyplom technika oraz kierunki roczne, po których otrzymuje się dyplom ukończenia szkoły policealnej.

Zdjęcia (4)