Zbigniew Wąsiel

Gdańsk 80-180
Przemyska

Rzeźbiarz. Urodził się 29 stycznia 1966 roku w Chrzanowie.  Ukończył  Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku na Wydziale Rzeźby. Dyplom uzyskał w 1993 roku w pracowni  prof. Edwarda Sitka.