Biuro Usług Geodezyjno Kartograficznych GEO-DOMI Sebastian Żbikowski

Koteże 83-200
Piaskowa 22

pomiary sytuacyjno - wysokościowe, powykonawcze budynków, powykonawcze i inwentaryzacje sieci uzbrojenia terenu oraz przyłączy, kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji, wznowienia znaków granicznych, podziały nieruchomości