Dworek "Mitro"

Gdynia 81-041
Chylońska 55
Dworek "Mitro"