Małgorzata Szymaniak - wycena nieruchomości, rzeczoznawca

. 00-000
.