"DELTA" GEODEZJA mgr inż. Sylwia Krefta

Sierakowice 83-340
Migi, 28

– mapy do celów projektowych (tradycyjne oraz cyfrowe: dxf, dwg oraz dgn)
– pomiary powykonawcze budynków, budowli, przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu
– tyczenie obiektów budowlanych (budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu i przyłączy)
– zakładanie reperów roboczych
– pomiary realizacyjne, sytuacyjne i wysokościowe
– podziały nieruchomości (działek)
– odszukanie granic działek, wznawianie znaków granicznych
– rozgraniczenia
– inne nietypowe zlecenia