Kapitol-Kons

Gdańsk 80-395
Szczecińska 41-49
Szkolenia w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego, żurawie ( w tym HDS), wózków jezdniowych podnośnikowych, pilarek spalinowych., podestów ruchomych, Posiadamy program ZATWIERDZONY przez URZĄD SDOZORU TECHNCHNICZNEGO. ATRAKCYJNE CENY!!