Magazyn Complex SAD M.Sochaj A.Wasińska Spółka Cywilna

M. Gdynia 81-061
Hutnicza 28

Wszystkim zainteresowanym oferujemy rzetelne i kompleksowe usługi, takie jak:

składowanie,
rozładunek i załadunek palet, luzu i big bagów,
konfekcjonowanie,
dystrybucja,
paletyzacja,
bandowanie,
foliowanie,
przepakowywanie,
etykietowanie,
segregacja,
przeładunki pośrednie,
przeładunki bezpośrednie.