Portal Powiązane.pl

Poznań 60-313
Grunwaldzka 107

Wszystkie podmioty określane jako powiązane mają prawny obowiązek, dokumentować swoje ceny transferowe. Limity oraz przypisane im progi określają zakres koniecznych do podjęcia czynności oraz wymagane dokumenty.