Doradzamy.to

Poznań 60-313
Grunwaldzka 107

Dokumentem, który określa zasady dysponowania zgromadzonym przez firmę kapitałem jest uchwała o podziale zysku. Podejmuje się ją na zgromadzeniu wspólników, na podstawie sprawozdania finansowego za ubiegły rok. Określona kwota może zostać wypłacona udziałowcom jako dywidenda lub też zasilić budżet przedsiębiorstwa.