Gazeta Wyborcza - Redakcja Trójmiasto

Gdańsk 80-836
ul. Tkacka 7/8