Przedsiębiorstwo Wycen i Ekspertyz Majątkowych JR VALUATION Robert Jażdżewski

Gdańsk

Licencjonowany pośrednik oraz rzeczoznawca majątkowy z wieloletnim doświadczeniem jako biegły sądowy oferuje wsparcie w obrocie nieruchomości.