Komenda Wojewódzka Policji

Gdańsk 80-819
Okopowa 15