Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4

Malbork 82-200
pl. Narutowicza 14
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4