KASJER WALUTOWO-ZŁOTOWY - SZKOLENIE OTWARTE

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne zaprasza na szkolenie otwarte:KASJER WALUTOWO-ZŁOTOWYProwadzenie działalności kantorowej 09-10.03.2019, godz. 9– 17  ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:1. Organizacja pracy kasjera:a) podstawy aktów prawnych,b) odpowiedzialność materialna oraz organizacja pracy kasjera,c) zagadnienia związane z procederem prania pieniędzy.2. Cechy i zabezpieczenia znaków pieniężnych:a) podstawowe informacje nt. technologii produkcji banknotów,b) cechy banknotów,c) zabezpieczenia banknotów,d) monety - cechy i rozpoznawanie fałszerstw.3. Pieniądze zagraniczne, ich identyfikacja oraz metody fałszerskie:a) dolary amerykańskie (USD),b) euro (EUR),c) funty brytyjskie (GBP),d) franki szwajcarskie (CHF).4. Pieniądze polskie (PLN), ich identyfikacja oraz metody fałszerskie:a) emisja z 25 marca 1994 r.b) emisja z 5 stycznia 2012 r.c) banknoty obowiązujące od kwietnia 2014 r.5. Rozpoznawanie falsyfikatów:a) rodzaje falsyfikatów,b) sposoby weryfikacji autentyczności pieniędzy,c) najnowsze metody imitowania zabezpieczeń,d) czynniki sprzyjające wprowadzaniu do obiegu fałszywych pieniędzy.6. Ustawa z dnia 27.07.02. Prawo dewizowe, rozporządzenie MF w sprawach ogólnych zezwoleń dewizowych. Prawne i praktyczne zagadnienia związane z prowadzeniem działalności kantorowej7. Realizacja zadań nałożonych ustawą o przeciwdziałaniu wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:• Szkolenie trwa 16 godzin zegarowych i odbędzie się w dniach 09-10.03.2019 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Dom Ekonomistów, Długi Targ 46/47, Gdańsk (wejście od ulicy Kramarskiej), sala 34.• Koszt szkolenia dla jednej osoby:  w przypadku zapisu do 20 lutego 2019: 579,- zł (po tym terminie koszt szkolenia jednej osoby to 650 zł brutto). Każdy uczestnik otrzymuje materiały nauczania i poczęstunek. • Wykładowca to związany z PTE trener, biegły sądowy w zakresie kryminalistycznych technicznych badań dokumentów, ekspert kryminalistyki.• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186). Wydane zaświadczenie jest konieczne w przypadku chęci prowadzenia działalności kantorowej. INFORMACJE, ZAPISY:Dział Szkoleń PTEMarlena [email protected]: 58 301 52 46 kom: 790-290-858

Zdjęcia (1)

579,00
79X XXX XXX pokaż numer telefonu
[email protected]