Certyfikowany kurs - Kadry i Płace - kurs weekendowy - start 12.01.2019

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku

[email protected]

606443484

Gdańsk

Długi Targ 46/47

5830001988

Gdańsk Śródmieście
ul.  Długi Targ 46/47 <!--[if gte vml 1]> <![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->

                   

                   

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ZAPRASZA NA

 

Kurs kadry i płace z obsługą programów Symfonia KP i Płatnik - kurs weekendowy - Gdańsk

 

Cel kursu

 • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy pracownika służb kadrowo-płacowych
 • poznanie podstaw prawa pracy wraz z umiejętnością jego stosowania w praktyce,
 • nabycie umiejętności rozliczania wynagrodzeń,
 • nabycie umiejętności obsługi Programu Symfonia kadry– płace i programu Płatnik

 

 

Informacje organizacyjne

 • Kurs Kadry i płace z obsługą programów Symfonia i Płatnik trwa 120 godzin lekcyjnych.
 • Terminy zajęć: rozpoczęcie kursu 12.01.2019 ; zajęcia odbywają się w godzinach 9-17 w soboty i niedziele do 17.02.2019.
 • Zajęcia odbywać się będą w trybie weekendowym, w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Dom Ekonomistów, Długi Targ 46/47, Gdańsk (wejście od ulicy Kramarskiej, przy Ratuszu), w sali 34.
 • Koszt szkolenia dla jednej osoby to 1699 zł brutto od osoby
 • * Promocja: w przypadku zapisu do 31.12.2018 – koszt szkolenia dla jednej osoby to 1599,- zł brutto
 • Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych, Kodeks Pracy, Informator kadrowy, wzory umów, wzór teczki osobowej, przykładowe ćwiczenia rozliczeń składek oraz płytę CD z prezentacjami trenerów. Koszt szkolenia obejmuje również poczęstunek podczas szkoleń (kawa, herbata). Podczas warsztatów komputerowych każdy z uczestników ma do dyspozycji własne stanowisko pracy z legalnym oprogramowaniem.
 • Wykładowcy to wykwalifikowana kadra Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, praktycy z zakresu kadr i płac oraz specjaliści w obsłudze programów komputerowych koniecznych w pracy kadrowo-płacowej.
 • Po każdym module przewidziany jest egzamin potwierdzający uzyskane kwalifikacje Kadrowo - Płacowe, w nawiązaniu do specyfikacji kodów zawodu:
  Specjalista ds. Kadr - (kod zawodu 242307)
  Specjalista ds. Wynagrodzeń - (kod zawodu 242310)
 • Każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632). oraz certyfikat z kodami zawodu: Specjalista ds. Kadr - (kod zawodu 242307), Specjalista ds. Wynagrodzeń - (kod zawodu 242310)
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku posiada akredytację Kuratora Oświaty na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w zakresie prowadzenia kadr i płac.

 

 


Więcej informacji, zapisy

https://www.gdansk.pte.pl/szkolenia-kursy/kalendarz-szkolen-otwartych/kadry-i-place-z-obsluga-programow-symfonia-kp-i-platnik

[email protected]

tel.: 58 301 52 46, kom.: 606-443-484

 

 

Zdjęcia (1)

1 599,00

Gdańsk Śródmieście Długi Targ 46/47