Edukacja ekologiczna mieszkańców Pomorza

"Edukacja ekologiczna mieszkańców Pomorza" - kontynuacja
 
2018 rok
 
Edukacja ekologiczna mieszkańców Pomorza – kontynuacja
koszt kwalifikowany 31.323,00 zł
dotacja udzielona przez WFOŚiGW na dofinansowanie zadania wynosi 10.000 zł
 
W „Dzienniku Pomorza”, dodatku do tygodników Gazeta Tczewska, Gazeta Kociewska, Gazeta Malborska, Kurier Kwidzyński, Głos Kaszub o łącznym nakładzie 20 tys. 620 egzemplarzy, począwszy od 16 maja 2018 r., zamieścimy cykl publikacji edukacyjnych “Pomorski ekolog, czyli elementarz liczenia się z naturą – cz. 17” oraz „Nie truj sąsiada – cz. 13”.
Na cały cykl składają się poszczególne odcinki zamieszczone na jednej całej stronie gazetowej.

Opis Projektu

Sprawozdanie

Efekt Ekologiczny

 
dofinansowane z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
www.wfosigw.gda.pl
 
"Edukacja ekologiczna mieszkańców Pomorza" - kontynuacja

 

 
2017 rok
 
 
Edukacja ekologiczna mieszkańców Pomorza – kontynuacja
koszt kwalifikowany 48.150,00 zł
dotacja udzielona przez WFOŚiGW na dofinansowanie zadania wynosi 15.000 zł
 
W „Dzienniku Pomorza”, dodatku do tygodników Gazeta Tczewska, Gazeta Kociewska, Gazeta Malborska, Kurier Kwidzyński, Głos Kaszub o łącznym nakładzie 20 tys. 620 egzemplarzy, począwszy od 19 kwietnia 2017 r., zamieścimy cykl publikacji edukacyjnych “Pomorski ekolog, czyli elementarz liczenia się z naturą – cz. 16” oraz „Nie truj sąsiada – cz. 12”.
Na cały cykl składają się poszczególne odcinki zamieszczone na jednej całej stronie gazetowej.

Opis Projektu

Sprawozdanie

Efekt Ekologiczny

 
dofinansowane z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
www.wfosigw.gda.pl

"Edukacja ekologiczna mieszkańców Pomorza" - kontynuacja
 
2016 rok
 
Edukacja ekologiczna mieszkańców Pomorza – kontynuacja
koszt kwalifikowany 65.410,00 zł
dotacja udzielona przez WFOŚiGW na dofinansowanie zadania wynosi 20.000 zł
 
W „Dzienniku Pomorza”, dodatku do tygodników Gazeta Tczewska, Gazeta Kociewska, Gazeta Malborska, Kurier Kwidzyński, Głos Kaszub o łącznym nakładzie 20 tys. 620 egzemplarzy, począwszy od 27 kwietnia 2016 r., zamieścimy cykl publikacji edukacyjnych “Pomorski ekolog, czyli elementarz liczenia się z naturą – cz. 15” oraz „Nie truj sąsiada – cz. 11”.
Na cały cykl składają się poszczególne odcinki zamieszczone na jednej całej stronie gazetowej.

 

Opis Projektu

Sprawozdanie

Efekt Ekologiczny

 
Dofinansowane z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
www.wfosigw.gda.pl
 

 

Publikacje w roku 2015:

 Archiwalne wydania do 2014 roku
 
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bank Ochrony Środowiska SA. Oddział w Gdańsku

EkoFundusz

Ekola S.A. Organizacja Odzysku Odpadów i Opakowań

ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA

Bałtycka Agencja Poszanowania Energii "BAPE" S.A.

Informacja dla społeczeństwa o zrównoważonym rozwoju i stanie środowiska województwa pomorskiego