Firma świadcząca obsługę techniczną nieruchomości o wizji rozwoju tego rynku w Trójmieście

  • 7.08.2018, 09:56 (aktualizacja 07.08.2018 09:57)
  • artykuł sponsorowany
Firma świadcząca obsługę techniczną nieruchomości o wizji rozwoju tego rynku w Trójmieście
Podziel się:
Rynek nieruchomości w Polsce przeżywa niezwykły rozkwit. Trend ten widoczny jest również w całym Trójmieście, a w szczególności w Gdańsku. Coraz śmielsze i bardziej rozbudowane projekty wymagają współpracy wielu branżowców już na etapie planowania inwestycji. Z kolei po jej realizacji - naszpikowane nowoczesną techniką nieruchomości wymagają specjalistycznej obsługi. Postęp technologiczny sprawia, że jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi usług z branży okołobudowlanej jest kompleksowa obsługa techniczna budynków.

Powodów, dla których wybór kompleksowej usługi polegającej na oddaniu wszystkich kwestii technicznych, związanych z nieruchomością, w ręce wyspecjalizowanych firm, jest wiele. Do najważniejszych zaliczyć należy:

  • opracowywanie i realizowanie harmonogramu prac konserwacyjnych, które pozwalają uniknąć większości poważnych awarii i związanych z nimi przerw w działalności budynku,
  • w przypadku jeśli awaria już nastąpi - możliwość skorzystania z całodobowego pogotowia serwisowego reagującego na wszelkie niespodziewane sytuacje,
  • wysokiej elastyczności w komponowaniu zestawu usług obejmujących obsługę techniczną obiektów; indywidualne podejście pozwala na zastosowanie optymalnego modelu współpracy - obsługi mobilnej (dojazdowej) lub stacjonarnej (pracownicy techniczni na miejscu), w zależności od potrzeb konkretnego klienta,
  • świadczenie obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej urządzeń, instalacji i innych elementów wyposażenia nieruchomości oddanych pod nadzór technikom oraz tych, które zostały wymienione na nowe w trakcie trwania usługi,
  • dostęp do elektronicznej bazy danych, zawierającej aktualny wykaz oraz historię wszystkich prac serwisowych, remontowych i konserwacyjnych prowadzonych lub nadzorowanych na nieruchomości przez firmę obsługującą budynek,
  • dopracowywanie istniejących rozwiązań - ulepszanie istniejących systemów tak, aby nakłady inwestycyjne na modernizację prowadziły do optymalnej poprawy wydajności eksploatacyjnej obiektu lub minimalizacji kosztów jego funkcjonowania,
  • oszczędność czasu - oddanie zewnętrznemu podmiotowi wszelkich spraw technicznych pozwala właścicielowi nieruchomości na poświęceniu swojego czasu oraz swojej energii na kwestiach związanych z podstawowym przeznaczeniem obiektu,
  • oszczędność kosztów - powyższe zalety komplementarnego podejścia do tego zagadnienia, przyczyniają się finalnie do obniżenia kosztów obsługi technicznej nieruchomości.

Wszystko to sprawia, że właściciele nieruchomości, zarówno domów mieszkalnych jak i obiektów biurowych, handlowo-usługowych czy produkcyjnych, coraz chętniej decydują się na podjęcie współpracy z firmami świadczącymi usługi utrzymania technicznego nieruchomości.

Rozważania na temat istoty i charakteru usług związanych z obsługą techniczną nieruchomości, nasuwają pytanie o celowość istnienia takich kompleksowych rozwiązań. Czy alternatywa w postaci doraźnego zatrudniania specjalistów z konkretnych dziedzin i fachowców, których usługi są aktualnie potrzebne, nie jest prostszym sposobem na realizowanie zadań związanych z funkcjonowaniem obiektów?

Odpowiedź na to pytanie jest dosyć złożona, aczkolwiek jego istota tkwi w synergii płynącej ze wspomnianej kompleksowości. Powierzając całość zadań w ręce jednej firmy uzyskuje się stabilną platformę do budowania długofalowej współpracy. Zaufanie budowane w trakcie kooperacji to z pewnością jedna z cenniejszych, ale i trudniejszych do zmierzenia korzyści. Bardziej konkretnym argumentem będzie z pewnością możliwość rozwinięcia wielopłaszczyznowej interakcji. Firma zaangażowana w funkcjonowanie danego obiektu, będzie w stanie lepiej rozumieć potrzeby właściciela i ukierunkowywać swoje działania na oczekiwane rezultaty.

Na tego typie współpracy zyskuje również wydajność działań związanych z obsługą obiektu. Systematyczna realizacja prac pozwala na lepszą orientację w słabych i mocnych stronach danego budynku. Doświadczenie wypracowywane na przestrzeni czasu pozwala na skuteczniejszą obsługę systemów i instalacji przy maksymalnym wykorzystaniu dostępnych zasobów.

Równie istotna jest przewidywalność kosztów. Rozliczenie wynika wprost z podpisanej umowy, a jej głównym składnikiem jest opłata abonamentowa, której wysokość zależy od zakresu i częstotliwości świadczonych usług.

Dodatkowo regularny przegląd i konserwacja urządzeń, systemów i instalacji wchodzących w skład budynku, wpływa na minimalizację ryzyka wystąpienia, kosztownych w doraźnym usuwaniu, awarii. A w razie ich wystąpienia - technicy przystępują do jej niezwłocznej eliminacji. Alternatywą jest konieczność oczekiwania na wolne terminy fachowców pozyskiwanych do rozwiązania bieżącego problemu. W tym cennym czasie korzystanie z obiektu może być utrudnione lub, w skrajnych przypadkach, nawet niemożliwe.

Przewidując przyszły rozwój firm świadczących usługi związane z obsługą techniczną obiektów w Trójmieście, warto spojrzeć na miejsca, gdzie tego typu działalność rozwinęła się w znacznym stopniu i dziś stanowi integralną część rynku usług związanych z utrzymaniem nieruchomości. Sztandarowymi przykładami będą tu Stany Zjednoczone oraz Niemcy. Zwłaszcza ten drugi kraj, jako sąsiad Polski, jest miarodajnym punktem odniesienia. Liczne inwestycje budowlane, które od dziesięcioleci są charakterystycznym znakiem rozpoznawczym niemieckich miast, szczególnie tych położonych we wschodniej części kraju, stały się punktem wyjścia dla rozwoju gałęzi usług wspomagających eksploatację nowoczesnych budynków. Skoro tego typu rozwiązania przyjęły się na zachodzie, podobny rozwój czeka polski rynek nieruchomości, a aktualny trend i zainteresowanie wśród klientów, zdaje się potwierdzać tę tezę.

Artykuł powstał we współpracy z firmą: ETSerwis Gdańsk: Obsługa Techniczna Nieruchomości.

artykuł sponsorowany

Pozostałe