Po jakim czasie otrzymamy zwrot podatku?

  • 11.03.2019, 07:53
  • artykuł sponsorowany
Po jakim czasie otrzymamy zwrot podatku? Autor zdjęcia: mkreul (Flickr). Lic. Creative Commons

Podziel się:

Deklaracja podatkowa wypełniona, poprawność danych sprawdzona dwukrotnie, formularz jest gotowy do przekazania go do urzędu skarbowego i wtedy okazuje się, że podatnikowi należy się zwrot podatku. Nadpłata to sytuacja, w której do urzędu skarbowego wpłynął nienależnie pobrany podatek, np. w wyniku błędu księgowości, a suma zaliczek pobranych przez urząd jest wyższa niż wysokość obliczonego podatku. W takim terminie podatnik może liczyć na zwrot niesłusznie pobranej daniny? Czy musi w tym celu wypełniać dodatkowe wnioski i składać osobne druki?

Kiedy powstaje nadpłata

Nadpłata możliwa jest również jako wynik odliczenia od podatku różnych ulg, np. na dzieci albo na leki, pomniejszenia należnego podatku o składki społeczne i zdrowotne, a także przy wspólnym rozliczaniu się z małżonkiem. Niezależnie od tego, co było powodem jej powstania, urząd skarbowy ma ściśle określone administracyjne terminy, w czasie których powinien zwrócić podatkowi różnicę między wpłaconymi składkami a obliczoną prawidłowo wysokością podatku.

Różne terminy zwrotu

W prawie podatkowym termin ten wynosi:

- 45 dni w przypadku, gdy zeznanie podatkowe zostało złożone w formie elektronicznej (dowolnej, a więc za pośrednictwem systemu Twój e-PIT działającego od 2019 roku lub za pomocą programu e-Deklaracje),

- 90 dni w przypadku, gdy zeznanie podatkowe zostało złożone osobiście w urzędzie skarbowym albo wysłane pocztą.

Naruszenie tych terminów uprawnia podatnika do domagania się poza należną nadpłatą również naliczanych od niej odsetek od urzędu skarbowego za każdy dzień zwłoki.

Przykładowo, jeśli podatnik rozliczył swój PIT przez Internet w dniu 11 marca, to urząd skarbowy powinien mu zwrócić pieniądze nie później niż do 25 kwietnia, przy czym za dzień zwrotu uznaje się moment, gdy:

- w przypadku przelewu bankowego pieniądze zostaną zaksięgowane na koncie podatnika,

- w przypadku zwrotu podatku przekazem pocztowym zostanie od przekazany do doręczenia,

- w przypadku zwrotu w kasie urzędu lub placówce bankowej zostanie od przekazany do wypłacenia.

Jeśli więc w dwóch ostatnich sytuacjach podatnik uzna, że odbierze zwrot podatku dopiero w maju, nie będzie to żadną podstawą do żądania od urzędu skarbowego wypłaty karnych odsetek za niedotrzymanie terminu.

Magiczny 15 lutego

Po wprowadzeniu internetowego systemu rozliczeń podatkowych Twój e-PIT sytuacja ze zwrotem podatku nieco się zmieniła. Wcześniej rozliczenie z urzędem można było przeprowadzić już w styczniu, dzięki czemu podatnicy mogą liczyć na szybki zwrot nadpłaty. To korzystne rozwiązanie, bo im później składało się PIT, tym dłużej czekało się na pieniądze. Obecnie niezależnie od tego, czy PIT wyśle się 1 stycznia czy 14 lutego - maksymalny termin zwrotu to 1 kwietnia, liczony jest on bowiem od 15 lutego a nie od dnia złożenia deklaracji..

Zeznania wysłane przez podatników za pośrednictwem platformy Twój e-PIT mają zawsze termin zwrotu podatku ustalony na 45 dni liczonych od następnego dnia po tym, gdy deklaracja została wysłana do urzędu (tak samo jak zeznania zrealizowane przez e-Deklaracje). Jeśli podatnik zdecyduje się na formę papierową, będzie czekał nawet do 90 dni na swoje pieniądze.

Niezłożenie PIT-a a zwrot podatku

Od 2019 roku PIT-y składane są automatycznie za zapominalskich podatników. Robią to sami urzędnicy KAS korzystając z danych serwisu Twój e-PIT. Jeśli podatnik zapomni o deklaracji za 2018 roku, zostanie ona wysłana do urzędu z dniem 30 kwietnia. Jest jednak haczyk - w takiej sytuacji termin zwrotu wynosi 90 dni, więc podatek powinien trafić do kieszeni podatnika nie później niż 1 lipca 2019.

Twój e-PIT to nie jedyny system umożliwiający rozliczenie podatku drogą internetową. Równie przyjazny sposób rozliczania tegorocznego zeznania PIT umożliwia platforma PITax.pl, która daje możliwość wypełnienia PITu za rok 2018/2019 przeprowadzając podatnika, krok po kroku, przez proces uzupełniania dokumentu podatkowego.

artykuł sponsorowany

Pozostałe