Na Żuławach zebrano największy plon pszenicy ozimej z hektara. To oficjalny Rekord Polski!

  • 10.08.2019, 18:34
  • Janusz Rokiciński/Tomasz Kajzer
Na Żuławach zebrano największy plon pszenicy ozimej z hektara. To oficjalny Rekord Polski!    Procam

Podziel się:

Oficjalny Rekord Polski w kategorii „Największy plon pszenicy ozimej z hektara”, od 1 sierpnia wynosi 10.51 t/ha.

Firma PROCAM i Biuro Rekordów z Poznania współorganizowały, 1 sierpnia, próbę ustanowienia Rekordu Polski na największy plon pszenicy ozimej z hektara. Udana próba odbyła się na polach Gospodarstwa Rolnego Bystrze (gm. Miłoradz, pow. malborski) na obszarze Wielkich Żuław Malborskich. Gospodarstwem kieruje prezes Stanisław Brzeziński.

Pszenica ozima odmiany Findus została zasiana, w obsadzie 340 ziaren/m², na polach GR Bystrze 20 września 2018 r. Przed siewem pole opryskano preparatem Rewital Pro+ w celu przyśpieszenia rozkładu resztek pożniwnych. Przedplon stanowił rzepak ozimy. Odchwaszczanie plantacji wykonano jesienią. Zastosowano nawożenie podstawowe NPK – w tym także wiosną nawóz PROSAN NS w celu uzupełnienia nawożenia azotem i siarką. Nawożenie dolistne wykonano nawozami z serii PROLEAF, a także stymulatorem wzrostu Improver oraz preparatem NHCa DELTA. Wiosną zastosowano trzy zabiegi ochrony fungicydowej.

Plantacja prowadzona była w oparciu o zalecenia agronomiczne doradców PROCAM. Na polu zastosowano preparaty* :

- na rozkład resztek pożniwnych: Rewital Pro+

- odchwaszczanie: Boxer 800EC, Kinara 500SC

- nawożenie: Sól Potasowa, Fosforan Amonu, Sól Potasowa 60%, Prosan NS 16/40/5, Saletra amonowa- Borealis

- ochrona fungicydowa: T1 - Ventur 300 SC + Input 460 EC + Halny 200 EC, T2 - Secardo XE 125EC, T3 - Caramba 60 SL + Buzz Ultra DF

- regulatory wzrostu: Stabilan 750SL, Moddus Start 250 DC

- nawożenie dolistne: Proleaf Makro P, Proleaf Max 4.0

- biostymulatory: Improver+

- dodatkowo NHCa DELTA.

Szczegółowych informacji co do zastosowanego programu ochrony i nawożenia udzielają doradcy agronomiczni PROCAM z oddziałów firmy z terenu całego kraju do których kontakt można znaleźć na stronie internetowej www.procam.pl/kontakt

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

 

Janusz Rokiciński/Tomasz Kajzer

Zdjęcia (5)


Komentarze (1)

Yy
Yy 14.08.2019, 06:34
To plon z kawałka czy średni z całej powierzchni gospodarstwa? Czy przypadkiem pszenice na żuławach nie dają nawet po 11t, ale właściciele się nie chwalą?

Pozostałe