Czym charakteryzuje się leasing zwrotny?

  • 17.09.2019, 08:29
  • artykuł sponsorowany
Czym charakteryzuje się leasing zwrotny?

Podziel się:

Leasing zwrotny to dość specyficzna forma leasingu, stosowana obecnie w obrocie kapitałowym. Firma, która potrzebuje zastrzyku gotówki, a ma ją zamrożoną w aktywach, może zwrócić się o pomoc do instytucji finansowej o udzielanie tzw. kredytu pod zastaw.

Na czym polega leasing zwrotny?

Leasingobiorca sprzedaje swoje środki trwałe i inwestycyjne firmie leasingowej z prawem do dalszego z nich korzystania, na warunkach ustalonych w umowie leasingowej. Zatem przedmiot umowy zmienia właściciela, ale nie zmienia jego użytkownika. Dzięki takiemu rozwiązaniu firma uwalnia zamrożony kapitał i poprawia swoją płynność finansową. Na leasing zwrotny składają się dwie transakcje: umowa sprzedaży przedmiotu i umowa oddania w leasing przedmiotu.

Umowa sprzedaży traktowana jest jak każda inna umowa kupna-sprzedaży i księgowana zgodnie z ustalonymi standardami rachunkowości. Środek trwały jest wyksięgowywany z ewidencji, środki finansowe nabyte ze sprzedaży traktowane są, jako przychód firmy i opodatkowane. Jako datę sprzedaży przyjmuje się datę wystawienia faktury lub zapłaty za przedmiot sprzedaży.Natomiast zmiany w charakterze podatkowo-księgowym mają miejsce przy rodzaju leasingu zwrotnego. Wyróżnia się dwa typy leasingu zwrotnego: operacyjny i finansowy.

Leasing zwrotny operacyjny a finansowy

  • Operacyjny leasing zwrotny, to typowy leasing, gdzie leasingodawca staje się właścicielem zakupionego przedmiotu i dokonuje odpisów amortyzacyjnych.
  • Finansowy leasing zwrotny, to przedmiot leasingu objęty umową leasingu zwrotnego wchodzi w skład majątku leasingobiorcy i on może dokonywać odpisy amortyzacyjne przedmiotu leasingu.

Dlaczego firmy korzystają z leasingu zwrotnego?

Koszty leasingu zwrotnego są większe niż kwota otrzymana w ramach sprzedaży środka trwałego firmy. Ale pomimo to w pewnych sytuacjach taka forma finansowania przynosi korzyści przedsiębiorcom. Do nich należą:

1. Możliwość szybkiego powiększenia kapitału

Firmy na ogół z tego korzystają, gdy potrzebują pieniędzy na inwestycję, która im przyniesie większe zyski niż koszty samego leasingu lub potrzebują środków finansowych na utrzymanie płynności finansowej.

2. Zachowanie pracy firmy

Przedmiot leasingu jest nadal w użytkowaniu firmy, więc nie stanowi to problemu w prowadzeniu dalszej działalności gospodarczej

3. Ponowne włączenie przedmiotu majątku do własności firmy

Umowa leasingu zwrotnego jest tak skonstruowana, że po zakończeniu okresu leasingu przedmiot leasingu wraca ponownie w stan majątku firmy, o ile zdecyduje się na jego wykup (leasing zwrotny operacyjny) lub jest ona cały czas jego właścicielem, a wraz ze spłaceniem wszystkich rat (finansowy) może ponownie wziąć leasing zwrotny na ten sam przedmiot leasingu.

artykuł sponsorowany

Pozostałe