Regionalna konferencja BGK w Gdyni

  • 07.10.2019, 15:21
  • redakcja
Regionalna konferencja BGK w Gdyni

Podziel się:

Oceń:

30 września w Hotelu Courtyard by Marriot w Gdyni Bank Gospodarstwa Krajowego zorganizował konferencję „Biznes. Samorząd. Rozwój regionalny.” Było to jedno z wielu organizowanych w Polsce spotkań, które mają na celu propagowanie i wspieranie współpracy między samorządem terytorialnym i przedsiębiorcami oraz wcielaniem w życie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Do tej pory odbyło się one w blisko 50 miastach Polski, gdzie nastąpiła wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami lokalnych władz i biznesu.

Zadaniem konferencji jest budowanie płaszczyzny współpracy pomiędzy przedstawicielami samorządu terytorialnego na poziomie regionalnym i lokalnym oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w regionach. Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje pomoc w zakresie wspierania i rozwoju regionalnego za pomocą narzędzi finansowych. Patronat nad cyklem konferencji objął Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki.

 

Głównym celem każdej konferencji jest niepowtarzalne wydarzenie uwzględniające specyfikę i potrzeby konkretnego regionu, lokalnych władz, przedsiębiorców i społeczności.  To także okazja do spotkań z ekspertami Banku Gospodarstwa Krajowego, którzy przedstawią możliwości wspierania regionów i działających na ich terenie firm.

 

Konferencja rozpoczęła się od przywitania gości i przedstawienia podstaw funkcjonowania Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest państwowym bankiem rozwoju. Jego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju oraz sektora publicznego w realizacji jego zadań. Bank jest partnerem finansowym aktywnie wspierający przedsiębiorczość, i jednocześnie inicjatorem i uczestnikiem współpracy między biznesem sektorem publicznym i instytucjami finansowymi.

 

Następnie list od Premiera Mateusza Morawieckiego odczytała Pani Poseł Małgorzata Zwiercan, a Poseł Janusz Śniadek omówił niedawne decyzje rządu związane ze zmianą płacy minimalnej dla pracowników i przedsiębiorstw. Przekonywał, że dzięki temu posunięciu nastąpi wzrost koniunktury na rynku i jednocześnie ZUS będzie miał zapewnione lepsze działania osłonowe. Swoją obecność na konferencji potwierdził również poseł Kazimierz Smoliński, jednak obowiązki służbowe nie pozwoliły mu na przybycie. Skierował do organizatorów list.

 

Pierwszym gościem specjalnym tego dnia był dr inż. Wojciech Myślecki, który omówił  i zaznaczył szczególną rolę Banku Gospodarstwa Krajowego w naszym kraju.  Ja chcę pokazać – podkreślił dr inż. Wojciech Myślecki – jakie znaczenie może mieć i w jakich obszarach Bank Gospodarstwa Krajowego jako lider funduszu, który wchodzi na poziom dla celów geostrategicznych w Polsce. Ramami prac nad rozwojem Polski w tej chwili – kontynuował – jest strategia Odpowiedzialnego Rozwoju, potocznie zwana strategią Morawieckiego.

 

BGK to także wsparcie eksportu, poprzez m.in gwarancje w obrocie zagranicznym czy wykup wierzytelności zagranicznych. Zajmuje się także kompleksową obsługą bankową, udziela pożyczek rewitalizacyjnych czy termomodernizacyjnych.

 

Kolejnym gościem, który zabrał głos był Jacek Formela – Dyrektor Inwestycji Strefowych PSSE sp. z o.o., który przedstawił nowe wsparcia dla inwestycji. Strefa działa od 1997 roku – mówił Jacek Formela – Około 150. inwestorów, którzy zainwestowali ponad 11 miliardów złotych, około 30 tys. miejsc pracy. To są wyniki całościowe, które wynikają z zezwoleń.

 

W dalszej części przedstawione zostały zmiany łagodzące bariery wejścia do strefy czy to dla średnich czy dużych przedsiębiorców pod względem zadeklarowanej kwoty wejściowej. Premiowane są również miasta, których jest obecnie sto dwadzieścia dwa, a określone są w strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Tam np. duży przedsiębiorca musi zadeklarować jedynie 10 mln złotych na inwestycję.

 

Po krótkiej przerwie Produkty BGK dla MŚP przedstawiła pani Monika Kasińska – Dyrektor Rozwoju Regionu Pomorskiego BGK.

 

Wybraliśmy dla Państwa produkt – powiedziała na rozpoczęcie wystąpienia – który w naszym odczuciu i odczuciu naszych klientów jest atrakcyjny. Jest to produkt Biznesmax – gwarancja z dotacją z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Zanim omówiono szczegóły tego produktu, przedstawiono główne założenia działalności BGK. Jak wspomniała Pani Monika Kasińska, BGK jest nastawiony na wspieranie rozwoju gospodarczego. Bank ten nie działa w oparciu KRS jak banki komercyjne, a 100% własności ma Skarb Państwa. Został powołany do wspierania rządowych projektów.

 

Następnie szczegółowe omówienia produktu kontynuował Radosław Lewandowski – ekspert  Regionu Pomorskiego BGK.  Zostałem poproszony – rozpoczął – przez departament aby przedstawić ich najnowsze dziecko, który jest znany od zeszłego roku gwarancje Biznesman z dotacją. Tak naprawdę wiedza jest znikoma, ona łączy wszystko co najlepsze z gwarancji, czyli bardzo duży zakres zabezpieczenia.

 

Gwarancja z dotacją to bezpłatne zabezpieczenie spłaty kredytu, które dodatkowo pozwala przedsiębiorcy na otrzymanie zwrotu znacznej części odsetek od kredytu objętego gwarancją. Z Biznesmax mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy z potencjałem innowacyjnym, którzy potrzebują zabezpieczyć spłatę kredytu.

 

Gwarancją Biznesman może zostać objęty nowy kredyt, przeznaczony na sfinansowanie kosztów kwalifikacyjnych projektu inwestycyjnego, spełniających 1 z 16 kryteriów podmiotowych. Produkt ten daje wiele korzyści dla przedsiębiorców. Ma pozytywny wpływ na ocenę zdolności kredytowej oraz możliwość finansowania kosztów towarzyszących czy kosztów przed złożeniem wniosku. Produkt ten ma również bardzo korzystną opcję dopłaty do odsetek, z zastosowaniem 5% stopy rocznej.

 

W ostatnim bloku konferencji do zgromadzonych uczestników konferencji przemówiła Joanna Kwitkowska-Zawadzka Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców ARP w Gdyni, która nakreśliła obszar działania COP. W maju br. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. przy alei Zwycięstwa 96/98 w Gdyni, otworzyła właśnie taką trzecią placówkę w kraju. Właściciele małych i średnich firm znajdą w nim doradztwo w zakresie wsparcia rozwoju biznesu w Polsce i zagranicą. Będą także mogli ubiegać się o pożyczki, na które ARP S.A. w tym roku planuje przeznaczyć 200 mln zł.

 

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem. A uczestnicy korzystając z okazji w czasie pokonferencyjnym prosili o szczegółowe informacje dotyczące zagadnień i produktów, które przedstawione były na gdyńskim spotkaniu.

_redakcja

Zdjęcia (26)

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe