Środowiska rządowe, samorządowe, pracodawcy i związki zawodowe popierają utworzenie metropolii na Pomorzu

  • 25.10.2019, 12:51
  • UM Gdańsk / Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
Środowiska rządowe, samorządowe, pracodawcy i związki zawodowe popierają utworzenie metropolii na Pomorzu

Podziel się:

Oceń:

Kolejny ważny krok na drodze do utworzenia metropolii na Pomorzu. Organizacje reprezentujące wszystkie kluczowe strony: rząd, samorząd, pracodawców i związki zawodowe, zrzeszone w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Gdańsku, poparły powołanie związku metropolitalnego i zwróciły się do parlamentu o rozpoczęcie prac w tej sprawie. Gdyby została uchwalona ustawa o związku metropolitalnym dla Pomorza oznaczałoby to około 200 mln zł każdego roku, które mogłyby być przeznaczone m.in. na wydłużenie zasięgu i częstotliwości kursowania SKM i autobusów wokół Trójmiasta. Dziś nie jest to możliwe ze względu na sztuczne, ustawowe podziały kompetencji między rząd, województwo i poszczególne gminy. Cierpią na tym mieszkańcy Pomorza.

Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku opowiedzieli się za powołaniem związku metropolitalnego na Pomorzu. Swoje stanowisko uzasadniają dotychczasową działalnością Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, a także możliwościami rozwoju dla regionu, jakie dawałaby ustawa metropolitalna.

-Ustawa o związku metropolitalnym byłaby odpowiedzią na potrzebę instytucjonalnego wsparcia dla wykonywania zadań o charakterze przekraczającym kompetencje pojedynczych samorządów. Na zasadność wprowadzenia takiej regulacji wskazują także m.in. dotychczasowe wspólne oddolne inicjatywy samorządów i partnerów  społeczno-gospodarczych zmierzające w kierunku integracji metropolitalnej - napisał w uzasadnieniu uchwały Zbigniew Canowiecki, przewodniczący WRDS w Gdańsku.  

- Cieszymy się z kolejnej inicjatywy popierającej utworzenie metropolii. Jest ona o tyle cenna, że podejmują ją osoby reprezentujące wszystkie kluczowe strony, reprezentujące zarówno rząd, samorząd, pracodawców, jak i związki zawodowe. OMGGS koordynuje działania zmierzające do utworzenia związku metropolitalnego na Pomorzu. Projekt ustawy w tej sprawie poparli jednomyślnie wszyscy samorządowcy OMGGS - 49 prezydentów, burmistrzów i wójtów oraz 8 starostów powiatów, a także wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Inicjatywę wspiera również Unia Metropolii Polskich. To czego nam brakuje to determinacji i konsekwencji parlamentarzystów – mówi Michał Glaser, dyrektor Biura OMGGS.  

Związek metropolitalny to forma zrzeszenia samorządów, wprowadzona do polskiego porządku prawnego ustawą z października 2015 roku. Określała ona zadania metropolii i zapewniała wsparcie finansowe z budżetu państwa. Została ona jednak uchylona w marcu 2017 roku, kiedy weszła w życie ustawa o utworzeniu związku metropolitalnego na Śląsku. Nowa regulacja prawna ogranicza się jedynie do Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. 

- Wyrażam przekonanie, że nowo wybrani posłowie i senatorowie reprezentujący nasze województwo pomorskie, podejmą stosowne inicjatywy legislacyjne tak, aby Sejm RP w następnej kadencji podjął Ustawę o powołaniu związku metropolitalnego w województwie pomorskim - dodał Zbigniew Canowiecki.  

Utworzenie metropolii na Pomorzu przyniosłoby konkretne, codzienne korzyści dla mieszkańców całego obszaru metropolitalnego. Dzięki uchwaleniu ustawy otrzymamy prawo dysponowania dodatkowymi środkami na realizację wspólnych zadań. 5% z podatku PIT, zasilające dotąd budżet państwa, przeznaczonych zostanie na poprawę jakości życia mieszkańców Metropolii. Prawne usankcjonowanie współpracy metropolitalnej oznacza dodatkowe prawie 200 mln zł rocznie. W skali 7 lat daje to porównywalną wysokość środków, jakie OMGGS otrzymuje w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Środki ZIT przestaną płynąć wraz z zakończeniem obecnej perspektywy finansowej UE. Natomiast utworzenie związku metropolitalnego pozwoli na zapewnienie naszemu obszarowi stałej puli środków na realizację projektów o charakterze metropolitalnym, takich jak planowanie inwestycji, np. lokalizacji większych osiedli, fabryk, dróg i tras rowerowych czy sieci ciepłowniczych, zapewnienie połączeń autobusowych czy kolejowych oraz promocja miast i gmin jako jednego organizmu.

UM Gdańsk / Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe