Kazimierz Smoliński wybrany do Krajowej Rady Sądownictwa, a prof. Jakub Stelina sędzią Trybunału Konstytucyjnego

  • 22.11.2019, 06:49
  • Źródło: Gazeta Tczewska
Kazimierz Smoliński wybrany do Krajowej Rady Sądownictwa, a prof. Jakub Stelina sędzią Trybunału Konstytucyjnego

Podziel się:

Oceń:

Poseł Kazimierz Smoliński został wybrany do Krajowej Rady Sądownictwa. Nowa Rada ma ukonstytuować się dziś. Głosowanie zaplanowano na ok. godz. 21. Poseł kandyduje wspólnie z trzema innymi, rekomendowanymi przez sejm parlamentarzystami m. in.: Markiem Ast, Bartoszem Kownackim i Arkadiuszem Mularczykiem. Sędzią Trybunału Konstytucyjnego został m.in. profesor prawa Jakub Stelina z Uniwersytetu Gdańskiego.

Krajowa Rada Sądownictwa to Konstytucyjny organ stojący na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Rada składa się z 25 członków Instytucja istnieje od 1989 r. Pierwszy skład Krajowej Rady Sądownictwa ukonstytuował się na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 23 lutego 1990 r. Przewodniczącym Rady został wtedy sędzia ówczesnego Sądu Wojewódzkiego w Łodzi Stanisław Zimoch.

KRS nie jest organem władzy sądowniczej. Zgodnie z konstytucją w skład Rady mają wchodzić osoby powołane przez organy władz ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej; w większości są to sędziowie. Podobne organy także w mieszanym składzie możemy spotkać w innych państwach europejskich.

Powołanie tego organu było wywołane potrzebą instytucji, które pomagają budować relacje władzy sądowniczej z ustawodawczą i wykonawczą. Krajowa Rada Sądownictwa ponownie ukonstytuowała się w kwietniu 2018 r.

 

Do najistotniejszych zadań Rady należy:

- opiniowanie aktów normatywnych dotyczących sądownictwa i sędziów oraz podejmowanie uchwał w sprawach wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie ich zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dotyczącym niezależności sądów i niezawisłości sędziów,

- rozpatrywanie i ocena kandydatur do pełnienia urzędu sędziowskiego oraz przedstawianie Prezydentowi RP wniosków o powołanie sędziów w Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym, sądach powszechnych, wojewódzkich sądach administracyjnych i sądach wojskowych,

- rozpatrywanie wniosków o przeniesienie sędziów w stan spoczynku, wyrażanie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska przez sędziów, którzy ukończyli 65 rok życia,

- rozpatrywanie wystąpień sędziów w stanie spoczynku o powrót na stanowiska sędziowskie,

uchwalanie zbioru zasad etyki zawodowej sędziów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,

- wybór Rzecznika Dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, występowanie z żądaniami wszczynania postępowań dyscyplinarnych w stosunku do sędziów oraz odwoływanie się od wyroków sądów dyscyplinarnych pierwszej instancji,

- przeprowadzanie wizytacji sądu lub lustracji pracy sędziego, którego indywidualna sprawa podlega rozpatrzeniu przez Radę,

-wyrażanie opinii w sprawie powołania i odwołania prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych i sądów wojskowych.

 

Na podstawie krs.pl.

(tomm)

Źródło: Gazeta Tczewska

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe