Ruszył program stypendialny „PROCAM Edukacja”

  • 30.01.2020, 12:40 (aktualizacja 30.01.2020, 22:45)
  • Rolnik Pomorski
Ruszył program stypendialny „PROCAM Edukacja” Procam Ruszył program stypendialny „PROCAM Edukacja”.

Podziel się:

Fundator stypendium zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji do programu, którego celem jest wyłonienie osoby, która uzyska stypendium naukowe w Gdańskim Liceum Autonomicznym (GLA). Bliższych informacji udzielił nam Michał Ciszak – Prezes Zarządu PROCAM.

Stypendium obejmuje czesne oraz możliwość zakwaterowania na czteroletni okres nauki w GLA szkole średniej, która rokrocznie uzyskuje tytuł Złotej Szkoły w rankingu najlepszych polskich liceów publikowanym przez fundację Perspektywy. 

Program Stypendialny 
jest wynikiem aktywności sportowo-charytatywnej pracowników PROCAM, którzy podczas spotkania w 2019 roku z okazji 15-lecia firmy (pisaliśmy o Jubileuszu na naszych lamach) uczestniczyli w rywalizacjach sportowych, których celem było zebranie jak największej liczby punktów finalnie zamienionych na złotówki z przeznaczeniem na stypendium dla dzieci z terenów wiejskich. Firma PROCAM przeznaczyła na ten cel niebagatelną kwotę 64.750  złotych.
- Pomysł na tego typu akcję wziął się z faktu, iż PROCAM od 15 lat wdraża najlepsze rozwiązania dla polskiego rolnictwa dzięki wykwalifikowanej kadrze pracowników, którzy każdego dnia dobierają optymalne rozwiązania do warunków panujących na polach Naszych Klientów. Dodatkowo świadomość, że to ludzie, nie procesy, są kluczem do sukcesu, skłania nas do angażowania się w działania mające na celu aktywizację dzieci i młodzieży z terenów wiejskich – informuje prezes  Michał Ciszak. - Postanowiliśmy ufundować stypendium naukowe w Gdańskim Liceum Autonomicznym obejmującym czesne oraz możliwość zakwaterowania na czteroletni okres nauki w jednej z najlepszych szkół średnich w Polsce. Wierzymy, że każde dziecko ma prawo do równego startu i liczymy, że tym programem przyczynimy się do wyrównania szans edukacyjnych – dodają przedstawiciele firmy.

O udział w Programie stypendialnym „PROCAM Edukacja” może ubiegać się osoba, która ma stały adres zameldowania w miejscowości, której liczba ludności nie przekracza 30 000 osób (według danych publikowanych na stronach administracji państwowej)  oraz ukończy w 2020 roku 8 klasę szkoły podstawowej (w miejscowości,  której liczba ludności nie przekracza 30 000 osób) poprzez zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym, a także spełnia pozostałe warunki wskazane w regulaminie programu stypendialnego.

Warto dodać, że osoba ubiegająca się o udział w Programie musi uzyskać bardzo dobre wyniki w nauce, to jest średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych, obliczaną na podstawie świadectwa ukończenia klasy VII na poziomie nie niższym niż 4,75, ma osiągnięcia w wybranych konkursach przedmiotowych, artystycznych lub sportowych oraz aktywność społeczną, w szczególności związaną z wolontariatem.

4 kroki w stronę 
lepszej przyszłości

Jeżeli mieszkasz w małej miejscowości (do 30 tys. mieszkańców) i nauka to Twoja pasja:
1. Wypełnij formularz rejestracyjny do 27.03.2020 – dostęp przez www.procam.pl/edukacja
2. Czekaj na termin rozmowy
3. Na spotkaniu opowiedz nam dlaczego to właśnie do Ciebie powinno trafić stypendium
4. Ucz się w najlepszym liceum w Trójmieście od września 2020 do czerwca 2024.
Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny przyszli absolwenci klas ósmych, z miejscowości nieprzekraczających 30.000 mieszkańców, zainteresowani możliwością nauki w GLA, znajdą na stronie internetowej www.procam.pl/edukacja .
Janusz Rokiciński info: procam.pl

Gdańskie Liceum Autonomiczne 
zostało założone w 1989 r. przez Gdańską Fundację Oświatową. Rokrocznie uzyskuje tytuł złotej szkoły w rankingu najlepszych polskich liceów publikowanym przez fundację Perspektywy. W 2019 roku uplasowało się na pierwszym miejscu w Gdańsku. Absolwenci GLA osiągają znakomite wyniki z egzaminów maturalnych i podejmują studia na wymarzonych kierunkach. Szkoła współpracuje z trójmiejskimi uczelniami wyższymi oraz przygotowuje uczniów do brytyjskich i amerykańskich egzaminów językowych. Uczniowie oraz rodzice niezwykle cenią sobie atmosferę i klimat tej szkoły.

_rolnikpomorski

Zdjęcia (1)


Komentarze (0)


Pozostałe