Gmina Miejska zaciągnie 10 milionów kredytu na spłatę poprzednich. Zadłużenie miasta na koniec 2020 roku wyniesie blisko 70 milionów złotych

  • 26.02.2020, 13:36
  • Jacek Trzosowski (Kociewiak.pl)
Gmina Miejska zaciągnie 10 milionów kredytu na spłatę poprzednich. Zadłużenie miasta na koniec 2020 roku wyniesie blisko 70 milionów złotych

Podziel się:

Oceń:

Rada Miasta większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 10 milionów złotych przez gminę miejską Starogard Gdański. Pieniądze te przeznaczone mają zostać na spłatę poprzednich kredytów.

- Na koniec 2020 roku zadłużenie gminy miejskiej będzie wynosiło 67 377.000,00  (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych)– wylicza Ewa Kendzierska-Błyskal, skarbnik miasta.

Głosowali za:
Ryszard Brzycki
Artur Cybula 
Anna Gdaniec
Jarosław Janaszek
Kazimierz Konkel
Zbigniew Kotlewski
Jarosław Krzemiński
Martyna Łangowska-Simbida
Brygida Nowacka
Wojciech Pielecki
Sławomir Ruśniak
Jan Strzelczyk

Wstrzymali się od głosu:
Tomasz Cylkowski
Dorota Glanert
Marek Konkolewski
Sebastian Kucharczyk
Mirosław Płaczek

Głosu nie oddał:
Marek Jankowski

Nieobecni byli:
Anna Benert
Małgorzata Grzecznowska
Daniel Olszewski


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art.58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.1) ) oraz art. 89 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z poźn. zm.2) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
2. Zobowiązania Gminy Miejskiej Starogard Gdański z tytułu zaciągniętego kredytu, o którym mowa w ust. 1 zostaną pokryte z dochodów własnych w latach 2020-2031.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Starogard Gdański do załatwienia wszelkich formalności związanych z zaciągnięciem kredytu, w tym do ustalenia zabezpieczenia spłaty kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca
Rady Miasta Starogard Gdański
Anna Benert

Jacek Trzosowski (Kociewiak.pl)

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe