Jest uchwała Sejmu. 40 mln zł dotacji dla KGW

  • 09.05.2020, 12:45
  • Źródło: Rolnik Pomorski
Jest uchwała Sejmu. 40 mln zł dotacji dla KGW Janusz Rokiciński Panie z KGW Frąca z wójt gminy Smętowo Graniczne Anitą Galant.

Podziel się:

Sejm przyjął zmiany w ustawie o Kołach Gospodyń Wiejskich. W tym roku KGW otrzymają z budżetu państwa wsparcie finansowe w łącznej wysokości 40 mln zł.

W Polsce działa 11,6 tysięcy Kół Gospodyń Wiejskich. Dotacja dla już istniejących oraz nowo zarejestrowanych KGW może wynieść 3-5 tys. zł na koło.
– Jak obiecałem paniom z KGW tak dotrzymujemy słowa. W tym roku KGW otrzymają z budżetu państwa wsparcie finansowe w łącznej wysokości 40 mln zł. To początek stałego wsparcia dla jednej z najbardziej zasłużonych i najprężniej działających na wsi organizacji – mówi poseł na Sejm RP, minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski (MRiRW). 

Warunki otrzymania pomocy 
Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest rejestracja koła w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i złożenie wniosku o dotację. Zapisana w budżecie państwa kwota pozwoli na sfinansowanie wybranych działań przez ok. 11,6 tysięcy kół. 
Na 29 kwietnia 2020 r. w rejestrze ARiMR było  9110 kół. W ubiegłym roku 8589 kołom przyznano ponad 29,8 mln zł wsparcia.
Rząd planuje dla KGW szkolenia dotyczące sprzedaży produktów i rękodzieła, rozliczania dotacji oraz profilaktyki zdrowotnej oraz utworzenie platformy internetowej, która umożliwiłaby KGW sprzedaż np. żywności czy rękodzieła.
Janusz Rokiciński, info Jan Krzysztof Ardanowski (MRiRW)

Koła Gospodyń Wiejskich to jedna z najstarszych form organizacji społecznych funkcjonujących w Polsce. Samodzielność organizacyjna i podmiotowość prawna zapewniają niezbędne warunki do realizacji zadań ustawowych i statutowych KGW, które będą również mogły być wspierane finansowo środkami publicznymi w formie dotacji 
KGW reprezentują interesy kobiet wiejskich, działają na rzecz poprawy ich sytuacji oraz ich rodzin. Działalność ta skupia się m.in. na rozwijaniu przedsiębiorczości kobiet, racjonalizowaniu wiejskiego gospodarstwa domowego oraz zwiększaniu uczestnictwa mieszkańców wsi w propagowaniu kultury i kultywowaniu tradycji.

Źródło: Rolnik Pomorski

Zdjęcia (12)

Podpięte galerie zdjęć:

Komentarze (0)


Pozostałe