Dodatkowe miliony dla Pomorskiego

  • 19.06.2020, 10:35
  • Źródło: PUW Gdańsk
Dodatkowe miliony dla Pomorskiego

Podziel się:

Oceń:

23 330 028 złotych dofinansowania otrzymają samorządy Pomorskiego na realizację zadań drogowych ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2020 rok. 

O dodatkowych funduszach na inwestycje drogowe w Pomorskiem już w połowie maja br. informował Dariusz Drelich, wojewoda pomorski  i Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Minister Finansów przekazał wczoraj jednostkom samorządu terytorialnego informację o przyznaniu dofinansowania, a Ministerstwo Infrastruktury opublikowało pełną listę dofinansowanych inwestycji w Polsce.

Dofinansowane inwestycje:
1. Przebudowa wiaduktu w ciągu DW nr 515 w km 35+948 w miejscowości Stary Dzierzgoń - 1 821 684 zł
2. Gdańsk, rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu DK nr 7 - Etap I odcinek od ul Otomińskiej do ul. Nowatorów - 13 494 802 zł
3. Sopot, remont wiaduktu w ciągu Al. Niepodległości w Sopocie - etap III - 1 373 750 zł
4. Powiat Bytowski, przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu DP nr 1746G w m. Upiłka - 732 667 zł
5. Powiat Gdański, przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach - 3 663 333 zł
6. Powiat Starogardzki, przebudowa mostu Czysta Woda 1 na rzece Wietcisa w ciągu DP nr 2703G w obrębie Czarnocina, gmina Skarszewy - 870 042 zł
7. Powiat Wejherowski, przebudowa DP nr 1463G w zakresie układu drogowego kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia i telekomunikacji w pasie drogowym ul. Obwodowej w Redzie na odcinku od ronda przy ul. Młyńskiej do ul. Gdańskiej - 1 373 750 zł

Rezerwa subwencji ogólnej funkcjonuje od 1999 r. Jest tworzona co roku w budżecie państwa na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jej środki dzielone są według kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczane są na dofinansowanie:
•    inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
•    utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu - w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym,
•    remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Źródło: PUW Gdańsk

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe