Żądają godnego i sprawiedliwego traktowania. List otwarty do Prezydenta Dudy

  • 13.08.2020, 10:24
  • red.
Żądają godnego i sprawiedliwego traktowania. List otwarty do Prezydenta Dudy

Podziel się:

Oceń:

Działacze Niepodległościowi - Antykomuniści i Represjonowani lat 70-80-tych XX wieku skierowali list do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który dotyczy niesprawiedliwego traktowania osób prześladowanych i represjonowanych przez reżim PRL przy naliczaniu uprawnień rentowo-emerytalnych.

Warszawa, 07.08.2020 r.

 

Szanowny Panie Prezydencie,

My, Niekoncesjonowani Działacze Niepodległościowi - Antykomuniści i

Represjonowani lat 70-80-tych XX wieku, gratulujemy Panu wyboru na urząd Prezydenta NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ.

Jednocześnie cieszą nas Pańskie słowa: „Jestem otwarty na współpracę ...” oraz „Drzwi Pałacu Prezydenckiego są ZAWSZE otwarte dla różnych środowisk”. Na 40 lecie SOLIDARNOŚCI przywróćmy zatem GODNOŚĆ działaczom niepodległościowcom - antykomunistycznym i represjonowanym. My poparliśmy Andrzeja Dudę, a Andrzej Duda przysiągł bronić GODNOŚCI Polaków, co podkreślił w swoim przemówieniu: „Po piąte wreszcie: godność. Polska to kraj wspaniałych ludzi - gościnny, otwarty, piękny. Ze wspaniałą historią, z której jesteśmy dumni. Tej prawdy o Polsce i Polakach będziemy z decydowanie bronić. To przecież nasz obowiązek”. A my, liczymy, że 14 sierpnia br. pod obrady Sejmu RP zostanie złożony prezydencki projekt zmiany w ustawie o działaczach antykomunistycznych i represjonowanych - zgodny z naszym wnioskiem nr 1 Osobom uprawnionym, po osiągnięciu wieku emerytalnego przyznaje się miesięczną emeryturę w wysokości średniej płacy krajowej brutto. Kwota ta ulega aktualizacji przy każdorazowej zmianie wysokości średniej płacy krajowej brutto. Dotyczy osób pobierających emerytury z ZUS lub KRUS i rent oraz osób, które nie wypracowały emerytury, a są w wieku emerytalnym. Świadczenia wolne są od zajęcia komorniczego i windykacji.

Liczymy na Pana, Panie Prezydencie i prosimy o pilne wsparcie naszego postulatu nr 1 (jednego z 14 postulatów przekazanych Panu w dniu 5 marca 2020 roku w czasie pikiety pod Pałacem Prezydenckim – z poparciem dla Pana na urząd Prezydenta RP i z hasłem „Dość Magdalenki”). Pikieta ta była organizowana w związku z koniecznością zadośćuczynienia działaczom niepodległościowym – antykomunistom, którzy działając czynnie przeciwko antypolskim rządom narzuconym rzez Moskwę, a zaakceptowanym przez tzw. aliantów, ZACHOWALI SIĘ JAK TRZEBA w tamtych latach. Jednak przez 31 lat zostali świadomie i celowo zapomniani, gdyż chciano ograniczyć czy wręcz uniemożliwić im możliwość kreowania politycznego kierunku i rozwoju naszego państwa, także współudziału w patriotycznym wychowaniu naszej polskiej młodzieży oraz przekazywaniu – w ramach zajęć szkolnych – prawdziwej historii, której są żywymi świadkami. Trudno nie uznać za haniebne, że średnia wysokość dzisiejszej emerytury tych działaczy, którzy zostali zlustrowani przez IPN, wynosi 1500 złotych brutto.

Czas teraz na Pana, Panie Prezydencie, aby teraz i Pan „ZACHOWAŁ SIĘ JAK TRZEBA”, przywracając wiarę w to, że warto i bezwzględnie należy – w czasach próby – zachować się jak trzeba. Czas, aby nas Pan wsparł z okazji 40-tej rocznicy Solidarności.

Podpisali:

Alina Cybula-Borowińska, Andrzej Dombrowicz, Barbara Kądziela, Jerzy Kowalski, Janusz Olewiński, Eugeniusz Szostak

_red.

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe