18 października - XIV Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

  • 18.10.2020, 00:03
  • Źródło: PUW Gdańsk
18 października - XIV Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

Podziel się:

Oceń:

Handel ludźmi to współczesna forma niewolnictwa i poważne przestępstwo naruszające podstawowe prawa człowieka. Niestety, mimo wielu porozumień i deklaracji międzynarodowych gwarantujących każdemu człowiekowi niezbywalne prawo do godności, prawo to jest cały czas łamane. Ofiarami handlu ludźmi są miliony ludzi na całym świecie - dorośli i dzieci. Handel ludźmi ma charakter międzynarodowy i ściśle związany jest z ruchami migracyjnymi.

Sprawcy, by zwerbować i wykorzystać ofiary, stosują najróżniejsze metody. Najczęściej wprowadzają w błąd co do oferowanej pracy lub wykorzystują związek emocjonalny między werbownikiem, a przyszłą ofiarą. Osoby są wykorzystywane do niewolniczej, przymusowej pracy, prostytucji, żebractwa, do popełniania przestępstw, do zawierania fikcyjnych umów, w tym także małżeńskich, ale także wyłudzania kredytów i świadczeń socjalnych. Ofiary uzależniają się od sprawców materialnie, często także i emocjonalnie. Dlatego przeciwdziałanie temu zjawisku, jak również pomoc ofiarom, ma wymiar wielosektorowy i wymaga kompetencji ekspertów z wielu dziedzin.

Organy ścigania, Policja, Straż Graniczna organizacje rządowe i pozarządowe starają się uświadomić społeczeństwu, czym jest handel ludźmi i jak się ustrzec, aby nie zostać jego ofiarą. W działania, od 2015 r., zaangażowany jest Pomorski Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi (powołany przez Wojewodę Pomorskiego).

Członkowie zespołu w latach 2015-2020 r. podjęli wiele inicjatyw mających dużą wagę edukacyjną, przeprowadzili szereg szkoleń m.in. dla:
•    pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków interwencji kryzysowej,
•    nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, dyrektorów szkół, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
•    operatorów numeru alarmowego 112,
•    uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimazjalnych,
•    osób wyjeżdżających do pracy za granicę,
•    została nawiązana współpraca z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego.  

Jeżeli jesteś ofiarą handlu ludźmi lub posiadasz informacje o przejawach handlu ludźmi skontaktuj się z:

•  Fundacją Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”
00-956 Warszawa 10
tel./fax (+ 48 22) 622 19 85
tel. zaufania: (+ 48 22) 628 99 99
www.strada.org.pl
e-mail: [email protected]
• Policją
• Strażą Graniczną
• Pomorskim Wojewódzkim Zespołem do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi,
lub zadzwoń pod numer alarmowy 112

Źródło: PUW Gdańsk

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe