Radni wnioskują o zwołanie dodatkowej sesji Rady Powiatu

  • 20.11.2020, 18:30
  • redakcja
Radni wnioskują o zwołanie dodatkowej sesji Rady Powiatu Starostwo Powiatowe w Tczewie Grupa radnych wystosowała wniosek o zwołanie kolejnej sesji Rady Powiatu. Celem jest wybór nowego przewodniczącego w głosowaniu tajnym

Podziel się:

Oceń:

Otrzymaliśmy pismo, informujące o tym, że grupa 8 radnych Rady Powiatu Tczewskiego skierowała wniosek o zwołanie dodatkowej sesji Rady Powiatu Tczewskiego, umożliwiającej wybór nowego Przewodniczącego Rady. Grupa lokalnych polityków żąda szybkiego dokonania wyboru przewodniczącego.

Poprzedni Przewodniczący Rady Pan Marek Modrzejewski został odwołany w dniu 15 października br. Zdaniem Stanisława Smolińskiego, zastępująca poprzedniego przewodniczącego, starsza wiekiem Wiceprzewodnicząca Alicja Gajewska uniemożliwia dokonanie tej czynności.

 

- Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym składamy wniosek o zwołanie sesji Rady Powiatu Tczewskiego w trybie stacjonarnym, z zachowaniem wszelkich reżimów i ograniczeń wynikających z pandemii, ale umożliwiającym przeprowadzenie głosowania tajnego z następującym porządkiem obrad – czytamy we wniosku.

 

W porządku obrad znajdziemy punkty dotyczące powołania komisji skrutacyjnej, tryb głosowania tajnego, o przeprowadzeniu głosowania oraz m.in. o podaniu jego wyników.

W uzasadnieniu wniosku radni podają:

 

„(...) W ocenie wnioskodawców Wiceprzewodnicząca Rady Pani Alicja Gajewska nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków, łamiąc m.in. zapisy § 13 pkt. 9 Statutu Powiatu poprzez uniemożliwianie radnym zabrania głosu i składania wniosków formalnych przed zamknięciem obrad w dniu 20-10-2020r. , jak również łamiąc zapisy § 10 pkt. 1 Statutu Powiatu poprzez nieuprawnione, arbitralne i nie umocowane w Statucie 5-dniowe przerwanie obrad w dniu 15-10-2020r. Wnioskodawcy wskazują, że wyłącznie Rada, w drodze głosowania może postanowić o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji Rady.

Zwołanie przez Panią Wiceprzewodniczącą XXV sesji Rady Powiatu w trybie korespondencyjnym w założeniu zakładało, że porządek sesji, którego celem był wybór przewodniczącego, nie zostanie zrealizowany.

Wobec powyższego wniosek o wybór Przewodniczącego Rady uważamy za w pełni uzasadniony.

Uzasadniając natomiast wniosek o zwołanie sesji Rady Powiatu Tczewskiego w trybie tradycyjnym umożliwiającym przeprowadzenie głosowania tajnego wskazujemy, że obrady Rady Powiatu, z zachowaniem wszelkich obowiązujących reżimów i ograniczeń, można zorganizować np.:

w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie, lub w hali sportowej II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Tczewie.

Mając na uwadze pismo Pani Wiceprzewodniczącej z dn. 27-10-2020r. skierowane do radnych Rady Powiatu wskazać należy, że nieuprawnione i bezpodstawne jest Pani stwierdzenie, że „Powołanie Przewodniczącego Rady Powiatu Tczewskiego, może więc nastąpić niezwłocznie po odwołaniu stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej”, ponieważ stacjonarne sesje rady miasta i rady powiatu odbywają się na terenie całej Polski bez żadnych przeszkód. Obowiązujące prawo takiej formy obrad organów stanowiących jej nie zabrania. Stacjonarne sesje odbyły się ostatnio 28-10-2020r. XXVIII Sesja Rady Miasta Starogard Gdański; czy 28-10-2020r. Sesja Rady Miasta Malborka, a także 2-11-2020r. Sesja Rady Miasta Łańcuta, 30-10-2020r. Sesja Rady Miasta Białegostoku oraz sesja Rady Miejskiej w Pasymiu, która odbyła się dzisiaj w dniu 5-11-2020r. (...)”

W tym miejscu podane są linki do transmisji obrad wybranych sesji organów stanowiących samorządów.

 

„Biorąc powyższe pod uwagę, czujemy się w obowiązku uprzedzić, że w sprawie uporczywego łamania, przez Panią przepisów prawa może mieć zastosowanie art. 231 § 1 i 2 Kodeksu karnego , który stanowi: Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Mając powyższe na uwadze, apelujemy aby, po uzgodnieniu z wszystkimi klubami, zwołała Pani sesję w trybie stacjonarnym, zgodnie ze złożonym wnioskiem.” - konkludują radni w złożonym wniosku.

 

Wawrzyniec Mocny

 

 

_redakcja

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe