Fundusz Zajęć Sportowych dla uczniów. Kolejna edycja

  • 25.11.2020, 13:00
  • Paulina Stolz
Fundusz Zajęć Sportowych dla uczniów. Kolejna edycja

Podziel się:

Oceń:

Otwarty konkurs na dofinansowanie w 2021 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów – ogłoszony. Wnioski można składać do 21.12.2020 r. Konkurs finansowany jest ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU), a jego łączny budżet na zadania w 2021 r. wynosi 21 mln zł – informuje Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu .

Zadania przewidziane do realizacji:

1.    Zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych
- łączna kwota dofinansowania: 2,1 mln zł
- termin realizacji: od 4 stycznia do 8 grudnia 2021 r.
- termin rozpatrzenia wniosków: do 29 stycznia 2021 r.

2.    Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”
- łączna kwota dofinansowania: 13,9 mln zł
- termin realizacji: od 1 lutego do 8 grudnia 2021 r.
- termin rozpatrzenia wniosków: do 1 marca 2021 r.

3.    Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
- łączna kwota dofinansowania: 5 mln zł
- termin realizacji: od 1 lutego do 8 grudnia 2020 r.
- termin rozpatrzenia wniosków: do 1 marca 2021 r.
 
Z uwagi na trudną sytuację finansową organizacji sportowych spowodowaną epidemią, decyzją wicepremiera, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotra Glińskiego zwiększono stawki dla instruktorów oraz trenerów prowadzących zajęcia sportowe w ramach ww. zadań nr 1 i 3 z 40 zł (w br.) do 60 zł oraz poziom dofinansowania wariantów realizacyjnych zadania nr 2 ze 100 zł (w br.) do 120 zł i ze 180 zł (w br.) do 200 zł. Wydłużono również termin zakończenia realizacji zadania nr 1 z 15 kwietnia (w br.) do 8 grudnia w roku 2021 r.
Środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów pochodzą z utworzonego na mocy ustawy art. 13³ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeznaczone są na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów, prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz na zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej.

Na realizację zajęć sportowych dla uczniów przeznaczono:
•    W 2019 roku – 28,86 mln zł.
•    W 2020 roku – 28,86 mln zł.
 
Wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną.

Paulina Stolz

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe